POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

MATERIAŁY DO KODEKSU DYPLOMATYCZNEGO MAŁOPOLSKI

TOM V

1451-1506

Edycja elektroniczna

 

Opracowali

Waldemar Bukowski, Franciszek Sikora, Jan Wroniszewski

pod redakcją

Waldemara Bukowskiego

 

przy współpracy Janusza Szyszki

Opracowanie informatyczne: Stanisław Prinke

 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS3/04697

 

Kraków 2014
ISBN 978-83-7676-209-8

Wykonano w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu Instytutu Historii PAN